Domov > Noviny > Od 4,3 miliardy do 4,6 miliardy EUR! Ams opäť ponúkol Osramovi akvizíciu

Od 4,3 miliardy do 4,6 miliardy EUR! Ams opäť ponúkol Osramovi akvizíciu

18. OSRAM vydal tlačovú správu, v ktorej oznámil, že navrhol novú ponuku na prevzatie pre OSRAM. Celková kúpna cena vzrástla zo 4,3 miliárd eur na 4,6 miliárd eur. Tento krát bol zložený z Advent International a BainCapital. Konzorcium sa vzdá ponuky!

Podľa správ má spoločnosť Ams v úmysle predložiť dobrovoľnú verejnú ponuku akcionárom OSRAM na získanie všetkých akcií spoločnosti Osram za cenu 41 EUR za akciu v celkovej cene približne 4,6 miliardy EUR, pričom minimálna akceptovateľná hranica je 55%. Uvádza sa, že prvé prijatie pôvodnej ponuky 4,3 miliardy EUR je 62,5%.

Osram uviedol, že predstavenstvo spoločnosti uvítalo dosiahnutý pokrok a verilo, že obe strany môžu dosiahnuť konsenzus v otázke strategického konceptu zameraného na budúcnosť. Predstavenstvo a dozorná rada starostlivo preskúmajú ponuku a predložia primerané pripomienky.

Rozumie sa, že 12. augusta Osram potvrdil prijatie prvej kompletnej ponuky pozícií AMS a 3. septembra predložil spoločnosti Protram protiľahlú ponuku.

4. októbra sa prvý pokus o akvizíciu spoločnosti Ams nepodaril. Výkonní riaditelia OSRAM následne pozvali riadiacich pracovníkov, aby prediskutovali možnosť spolupráce v rámci zákona.

V súčasnosti je spoločnosť ams najväčším samostatným akcionárom spoločnosti OSRAM a vlastní takmer 20% jej vlastného imania.

Okrem toho spoločnosti Anhong Capital a Bain Capital oznámili, že tentoraz upustia od ponuky, ale budú dôkladne sledovať priebeh transakcie.

Rozumie sa, že Anhong Capital a Bain Capital koncom septembra oznámili, že navrhnú novú ponuku na získanie všetkých akcií spoločnosti Osram, a uviedli, že poskytnú „zmysluplnú“ prémiu vyššiu ako cena 38,5 EUR za podiel navrhnutý pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Pred predložením novej ponuky konzorcium vykonalo audit.

Podľa listu z 18. októbra spoločnosť Anhong Capital a Bain Capital neuviedli úspech transakcie, takže sa nebude vykonávať žiadna ďalšia povinná starostlivosť.